Jakie są przesłanki do żądania odsetek i rekompensaty przez wierzyciela?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Współpracowaliśmy z firmą, która jest w upadłości. Fakturę za towar z terminem płatności na 05-05-2014 zapłaciliśmy 12-08-2014 r. W tej chwili w lutym 2017 r. likwidator wezwał nas do zapłaty odsetek od spóźnionej płatności na 1,01 zł oraz 40 euro zryczałtowanej rekompensaty za koszty odzyskiwania wierzytelności zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Czy kontrahent ma w tej chwili prawo wezwać nas do zapłaty?

Czy możemy się zwolnić z zapłaty jako przedawnione zobowiązania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access