Jakie są koszty udostępnienia danych koniecznych do przygotowania projektu planu miejscowego? - OpenLEX

Jakie są koszty udostępnienia danych koniecznych do przygotowania projektu planu miejscowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jankowski Adolf
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z wykonywaniem projektów planów miejscowych złożone zostało zamówienie na materiały geodezyjne tj. mapy rastrowe o treści mapy zasadniczej oraz ewidencję i wykazy podmiotów. Do zamówienia załączono mapy z zaznaczonymi granicami terenów objętych planami (stanowiące załącznik graficzny do uchwał gminy w sprawie przystąpienia do sporządzania planów miejscowych).

Jeśli do zamówienia "o udostępnienie danych jw." załączona jest mapa, na której zaznaczone są granice terenów objętych sporządzanymi planami miejscowymi, to czy koszt udostępnienia danych (w tym koszt mapy ewidencyjnej, koszt wypisów z rejestru gruntów) dotyczy terenu odpowiadającego rzeczywistej powierzchni objętej granicami sporządzanego przez gminę planu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?