Jakie są konsekwencje przyjęcia mandatu karnego przez biuro rachunkowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 6 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są konsekwencje przyjęcia mandatu karnego przez biuro rachunkowe (w osobie Prezesa Zarządu biura)?

Mandat zostanie nałożony za nieterminowe złożenie JPK_V7. Klient biura (podatnik) nie dostarczył dokumentów księgowych w terminie, wobec czego biuro nie złożyło JPK_V7 (biuro nie składa tzw. "zerówek", gdy klienci nie dostarczają dokumentów). Po dosłaniu dokumentów biuro złożyło JPK_V7, jednak bez czynnego żalu ze swojej strony. US chce nałożyć mandat, biuro nie miało zamiaru go przyjąć, gdyż nie ma tu winy biura, jednak podatnik przebywa na stałe w Chinach i nie przyjedzie odebrać mandatu. Wobec tego biuro, w ramach długiej i raczej dobrej współpracy z klientem, rozważa przyjęcie mandatu przez Prezesa Zarządu biura.

Czy taki mandat będzie zarejestrowany w jakiejś ewidencji karnej i upubliczniony? Czy przyjęcie mandatu może wpłynąć na to, że ew. mandat w przyszłości (za czyn z winy biura) będzie wyższy skoro wcześniej już dana osoba przyjęła mandat? Czy wpis o mandacie zostaje usunięty z ewidencji po jakimś czasie?

Chcielibyśmy wiedzieć jak postępować w podobnych przypadkach w przyszłości, ponieważ zdarza się, że nie składamy JPK_V7 z powodu nieotrzymania żadnych dokumentów od klientów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX