Jakie są kompetencje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz gminy w sprawie skargi na zalewanie ściekami piwnicy... - OpenLEX

Jakie są kompetencje przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz gminy w sprawie skargi na zalewanie ściekami piwnicy przez sąsiada?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wpłynęło pismo od mieszkańca dzielącego bliźniaczą posesję z sąsiadem, na którego złożył skargę. Zaskarżana osoba ma podpisaną umowę z przedsiębiorstwem, zgodnie z którą może odprowadzać ścieki do kanalizacji miejskiej. Po przeprowadzonej wizji terenowej stwierdzono, że studzienka kanalizacyjna, do której dochodzi przyłącze od zaskarżonego, jest sucha i nic nie wskazuje na to, że dopływają do niej ścieki. Miesięcznie odprowadzane jest około 1 m3 ścieków. Wartość wynika z opomiarowania pochodzącego z wodomierza, gdyż zaskarżony posiada własne ujęcie wody. Skarżący sąsiad stwierdza, że ścieki dostają się do piwnicy skarżonego, skąd wydobywa się i rozprzestrzenia odór.

Jakie umocowanie prawne posiada przedsiębiorstwo umożliwiające zweryfikowanie problemu w zakresie posiadanych kompetencji?

Jakie narzędzia prawne posiada gmina i może je wykorzystać przy rozwiązaniu zaistniałej sytuacji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX