Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 29 czerwca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie rodzaje odebranych odpadów komunalnych należy brać pod uwagę przy wyliczaniu poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia?

Przedsiębiorstwo odbierające odpady musi wyliczyć łączną masę wytworzonych odpadów papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła na podstawie wzoru z rozporządzenia: Mwptms = Mo*Umpmts. Mo to łączna masa odebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jakie odpady prócz 20 03 01 należy tu brać pod uwagę?

Czy zaliczają się tutaj odpady selektywnie zebrane np.: 20 01 01, 20 01 35* itp., a czy ich odpowiedniki zebrane z firm: 15 01 01 lub 16 02 13* również?

Co z odpadami np.: z cmentarzy 20 02 03 lub targów 20 03 02, z zamiatania ulic: 20 03 03 czy czyszczenia kanalizacji 20 03 06?

Zarówno 20 03 03 jak i 20 03 06 w większości przypadków powstają w wyniku działalności przedsiębiorstwa na zlecenie gminy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?