Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie rodzaje działalności zaliczane są do działalności, których głównym celem jest obronność i bezpieczeństwo państwa lub bezpieczeństwo międzynarodowe (art. 101d ust. 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?