Jakie przesłanki organ powinien badać, wiedząc iż wniosek o podjęcie postępowania ma na celu uniemożliwić organowi umorzenie? - OpenLEX

Jakie przesłanki organ powinien badać, wiedząc iż wniosek o podjęcie postępowania ma na celu uniemożliwić organowi umorzenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 24 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek o pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej z 2016 r. zastał zawieszony na wniosek inwestora w 2018 r. z uwagi na przepisy przejściowe ustawy z 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 724) - dalej u.i.e.w. Na kilka dni przed upływem kolejnego terminu 3 lat inwestor wystąpił o podjęcie postępowania, nie uzasadniając tego niczym.

Jakie przesłanki na tym etapie organ powinien badać, wiedząc iż wniosek o podjęcie ma na celu uniemożliwić organowi umorzenie postępowania?

Czy kolejny trzyletni okres zawieszenia jest prawnie dopuszczalny, jeżeli nie występuję żadne zagadnienie wstępne, a jedynym argumentem inwestora jest oczekiwanie, aż samorząd uchwali MPZP pod zabudowę mieszkaniową, aby nie ograniczać według zasady 10H budowy nowych budynków mieszkalnych na obszarze oddziaływania?

Kolejnym argumentem ma być oczekiwanie na zapowiadaną nowelizację u.i.e.w., aż wejdzie w życie. Projekt budowlany z 2016 r. nie odpowiada regulacjom obecnym, termin 65 dni na wydanie decyzji pomiędzy zawieszeniami postępowania a podjęciami nie jest możliwy do zachowania, a ilość stron postępowania według zasady 10H wynosi około 850.

Czy organ może obciążyć inwestora kosztami ustanowienia kuratorów spadku po zmarłych właścicielach gruntów będących w obszarze oddziaływania inwestycji?

Czy na podstawie art. 98 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) – dalej k.p.a. organ może odmówić zawieszenia postępowania, jeżeli wykaże interes społeczny stron będących w obszarze 10H polegający na ograniczeniu zabudowy mieszkaniowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX