Jakie przepisy regulują wynajęcie przez gminę nieruchomości od osoby prywatnej na potrzeby biblioteki? - OpenLEX

Jakie przepisy regulują wynajęcie przez gminę nieruchomości od osoby prywatnej na potrzeby biblioteki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina chce wynająć nieruchomość od osoby trzeciej na potrzeby biblioteki na okres 5 lat.

Czy w tej sytuacji, gdy nie jest to nieruchomość gminna konieczna jest uchwała rady wyrażająca zgodę w trybie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX