Jakie przepisy regulują wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne dla pielęgniarek na szpitalnym oddziale ratunkowym po zmianie ustawy o ratownictwie medycznym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gotkowska Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik jest pielęgniarką w szpitalnym oddziale ratunkowym.

Jakie przepisy regulują wynagrodzenie i inne świadczenia pieniężne dla tej grupy pracowników po zmianie ustawy o ratownictwie medycznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX