Jakie przepisy regulują przechowywanie przez podmioty lecznicze recept elektronicznych? - OpenLEX

Jakie przepisy regulują przechowywanie przez podmioty lecznicze recept elektronicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Twarowski Adam
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co do zasady, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. E-recepta jest częścią dokumentacji medycznej.

Czy podmiot leczniczy musi przechowywać każdą wystawioną e-receptę przez 20 lat?

W jakiej postaci (w jakim formacie) podmiot leczniczy musi przechowywać e-receptę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX