Jakie przepisy regulują liczbę nauczycieli przypadających na jedną grupę przedszkolną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Handzlik Marta
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy są przepisy regulujące liczbę nauczycieli przypadających na jedną grupę przedszkolną? Kto określa i na jakich przepisach czy w oddziale przedszkolnym powinna być zatrudniona woźna oddziałowa, pracownik niepedagogiczny pomagający nauczycielowi w opiece nad dziećmi (nie chodzi o pomoc nauczyciela zatrudnioną dla dzieci z niepełnosprawnością)? Jak liczny powinien być oddział przedszkolny, aby zatrudnić taką osobę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX