Jakie przepisy powinien stosować zamawiający do umowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 10 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w poprzednim reżimie prawnym p.z.p. zawarł umowę na dostawę gazu na czas nieokreślony. Wartość tego zamówienia nie uzasadniała konieczności stosowania (poprzedniej) ustawy p.z.p. W ustawie wprowadzającej nową ustawę p.z.p. zostało wskazane, że do umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych przed dniem 1.01.2021 r. stosuje się przepisy dotychczasowe. Mając powyższe na uwadze i w związku z ryzykiem, że tak zawarta umowa (na dostawę gazu na czas nieokreślony) w każdym roku będzie przekraczała wartość 130.000,00 zł, to czy istnieje obowiązek rozwiązania tak zawartej umowy i wszczęcia postępowania zgodnie z przepisami aktualnie obowiązującej ustawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX