Jakie przepisy należy stosować w przypadku podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzania mpzp w kwietniu 2021 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) została podjęta w kwietniu 2021 r. Czynności związane z opracowaniem planu (ogłoszenie o przystąpieniu, zawiadomienia, sporządzenie projektu mpzp) podjęto faktycznie dopiero w czerwcu 2023 r., co oznacza, że we wrześniu 2023 r. projekt przedmiotowego mpzp nie został jeszcze przekazany do opiniowania i uzgadniania. W związku z powyższym oraz w związku wejściem w życie ustawy z 7.07.2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.p.z.p., czy dla potrzeb sporządzenia przedmiotowego planu należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologi z 17.12.2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - dalej r.z.m.p.z.p. czy przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. z 2003 r. nr 164 poz. 1587) - dalej r.z.m.p.z.p. z 2003 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX