Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy tereny pod rodzinne ogródki działkowe stanowią działki budowlane? A jeśli, nie to czy na ich terenie obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.) – dalej r.w.t.?

Np. chodzi o to że rozporządzenie mówi o miejscach do gromadzenia odpadów na działkach budowlanych (§ 22 r.w.t.), czy ten przepis tam obowiązuje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?