Jakie pozwolenia/zezwolenia powinna uzyskać spółka, żeby prowadzić biogazownię rolniczą i wytwarzać poferment?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka wybudowała biogazownię rolniczą o mocy 499 kW na podstawie decyzji - pozwolenia na budowę. Spółka uzyskała także decyzję o warunkach zabudowy, ale instalacja nie wymagała uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jako wsad będą wykorzystywane: kiszonka z kukurydzy, gnojówka, łuski z cebuli, przeterminowane (uszkodzone) owoce i warzywa, resztki owoców i warzyw z tłoczenia soków, serwatka i osady po serach z mleczarni. Ilość wsadu ze wszystkich składników łącznie będzie wynosiła 25–30 ton/dobę, w zależności od ilości produkowanego biogazu. Instalacja składa się z 3 zbiorników:

·

wstępnego o poj. 260m3, do którego będzie wkładany ww. wsad,

·

zbiornika fermentacyjnego (z balonem) o poj. 3280 m3, w którym będzie magazynowany biogaz,

·

zbiornika magazynowego pofermentu o poj. 4035 m3.

Ilość pofermentu, jaka powstanie w instalacji 12200 ton/rok. Spółka posiada także 3 silosy, w których będzie magazynowana kiszonka z kukurydzy w ilości 8 tys. ton. Kiszonka z kukurydzy będzie pozyskiwana od rolników i firm zajmujących się rolnictwem.

Jakie pozwolenia/zezwolenia powinna uzyskać spółka, żeby prowadzić biogazownię rolniczą i wytwarzać poferment?

Czy poszczególne składniki wsadu należy traktować jako odpad, czy jako produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego?

Czy na pozyskiwanie od firm zajmujących się rolnictwem poszczególnych składników do wsadu Spółka będzie musiała wystawiać karty przekazania odpadów czy jakieś inne dokumenty?

Czy na rozplantowanie pofermentu na działkach rolniczych należących do innej firmy i rolników należy uzyskać jakieś zezwolenie?

Czy magazynowanie kiszonki z kukurydzy w silosach jest magazynowaniem odpadu i wymaga zezwolenia na zbieranie?

Czy w świetle ustawy z dnia 13.07.2023 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu - Spółka prowadzącą biogazownię rolniczą będzie musiała posiadać jakieś pozwolenia/zezwolenia?

Który organ będzie właściwy do wydawania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX