Jakie powinno być uzasadnienie wypowiedzenia pracowników administracji, na których wynagrodzenia zabraknie w przyszłorocznym... - OpenLEX

Jakie powinno być uzasadnienie wypowiedzenia pracowników administracji, na których wynagrodzenia zabraknie w przyszłorocznym budżecie miejskim?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sierpniu 2016 r. prezydent miasta wydał zarządzenie nakazujące jednostkom oświatowym przekazanie informacji wynikającej ze wskaźników umieszczonych w zarządzeniu dotyczącej propozycji budżetu szkół na 2017 r. Z propozycji przekazanych przez dyrektorów szkół do urzędu miejskiego wynikało, że w szczególności w przyszłorocznym budżecie (2017 r.) ma zabraknąć środków na wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi.

Czy w związku z tym należy wręczać we wrześniu wypowiedzenia (trzymiesięczne) niektórym pracownikom administracji i obsługi?

Jaka może być podstawa prawna i uzasadnienie wypowiedzenia?

Przekazane materiały przez jednostki to tzw. materiały planistyczne do budżetu. Projekt budżetu miasta dopiero powstanie i powinien być zatwierdzony przez radę miejską do końca stycznia 2017 r.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?