Jakie powinno być postępowanie w sprawie dodatku osłonowego dla osoby reprezentowanej przez pełnomocnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 1 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do OPS wpłynął wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa jednoosobowego.

Wniosek jest złożony na panią Z (wnioskodawca), jednakże podpisy są złożone przez osobę A. Do wniosku dołączono notarialne pełnomocnictwo do złożenia w imieniu pani Z wniosku o dodatek osłonowy przez panią A.

Jakie powinno być postępowanie w sprawie dodatku osłonowego dla osoby reprezentowanej przez pełnomocnika?

Czy należy przyznać wnioskowany dodatek pani Z, czy pozostawić wniosek bez rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX