Jakie powinnam dokonać księgowania na dzień 01.01.2012 r. aby pokazać zmianę stanu produktów powstałą w 2011 r.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W roku 2011 zakupiliśmy samochody osobowe, które naprawialiśmy i sprzedawaliśmy. Księgowania dotyczące zakupów samochodów i naprawy były następujące:

Wn konto zespołu 4

Ma konto 202 Rozrachunki

Wn konto zespołu 5

Ma konto 490 Rozliczenie kosztów.

W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) zwiększyło to przychody i jednocześnie koszty. Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie sprzedaliśmy wszystkich samochodów, związku z tym koszty zgromadzone na kontach zespołu "5" stanowią saldo "Produkcji w toku" w bilansie a w rachunku zysków i strat powstaje zmiana stanu produktów.

Jakie powinnam dokonać ewentualne księgowania na dzień 1 stycznia 2012 r. aby pokazać zmianę stanu produktów powstałą w 2011 r.?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access