Jakie postępowanie wdrożyć, gdy wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, męża i żony, które nie są potwierdzone przez zarządcę domu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 2 sierpnia 2021 r. wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, z czego jeden złożony przez panią D. Z. na nowym druku obowiązującym od dnia 1 lipca 2021 r., a drugi przez jej męża pana K. Z. na starym druku obowiązującym do dnia 30 czerwca 2021 r.

W obu wnioskach wykazywane jest całe 4-osobowe gospodarstwo domowe. Żaden z tych wniosków nie został potwierdzony przez zarządcę domu.

Ponadto w obu wnioskach jest źle wypełniona deklaracja o dochodach, ponieważ wykazany został zasiłek stały pana K.Z. i zasiłek rodzinny. Od dnia 1 lipca 2021 r. świadczenia te nie są dochodem przy ubieganiu się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

W formularzu wniosku występuje wyraźnie wyznaczone miejsce w celu potwierdzenia danych wskazanych w punktach 2-5, 7 i 9 wniosku na złożenie podpisu przez zarządcę oznaczone wprost "podpis zarządcy albo osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny".

Z komentarzy wynika, że brak podpisu zarządcy jest brakiem formalnym wniosku. Jest to jednocześnie brak formalny niepodlegający uzupełnieniu w trybie art. 64 § 2 k.p.a. Organ nie ma bowiem możliwości wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o podpis zarządcy, nie ma również możliwości wezwania zarządcy o uzupełnienie wniosku poprzez potwierdzenie zamieszczonych danych, ponieważ zarządca nie jest stroną postępowania.

Tym samym uznać należy, iż brak podpisu zarządcy, potwierdzającego dane zawarte we wskazanych punktach wniosku, jest brakiem formalnym skutkującym pozostawienie wniosku bez rozpoznania, bez uprzedniego wzywania do jego uzupełnienia.

Jakie postępowanie wdrożyć, gdy wpłynęły dwa wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, męża i żony, które nie są potwierdzone przez zarządcę domu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX