Jakie podjąć działania, aby uzyskać dodatek za pracę w trudnych warunkach? - OpenLEX

Jakie podjąć działania, aby uzyskać dodatek za pracę w trudnych warunkach?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2020 r.

PYTANIE

Nauczyciel uczy w domu ucznia - orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną – niepełnosprawność ruchowa oraz słabe słyszenie i orzeczenie do nauczania indywidualnego. Zgodnie z rozporządzeniem i regulaminem wynagradzania organu prowadzącego nauczycieli przysługuje za pracę w warunkach trudnych dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego od każdej godziny zajęć z tym uczniem. Dyrektor nie wypłaca tego dodatku. Jakie podjąć działania, aby uzyskać wynagrodzenie pełne tj. 10% dodatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX