Jakie podejście przyjąć, aby biegły rewident nie zarzucał nam, że badane sprawozdanie po wprowadzeniu faktur otrzymanych po dniu bilansowym (które następuje razem z wprowadzeniem korekt biegłego) istotnie różni się od wersji przekazanej do badania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska Dorota
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nasza spółka podlega badaniu przez biegłego rewidenta. W okresie po dniu bilansowym a przed dniem sporządzenia sprawozdania i przedłożenia sprawozdania radzie nadzorczej do publikacji, wpływają do nas faktury dotyczące bezpośrednio kosztów poniesionych w roku poprzednim. Pojedyncze kwoty wynikające z faktur, które wpłynęły do nas po dniu bilansowym, są nieistotne, ale w wielkościach agregowanych w znaczący sposób wpływają na wynik finansowy. W związku z tym, że świadczymy usługi doradcze i konsultingowe, koszty z tych faktur i rachunków to koszty delegacji, biletów lotniczych, PKP, koszty usług i dostaw stałych. Należy podkreślić także, że koszty poniesione nie wpływają na wynik konkretnego projektu rozliczanego według stopnia zaawansowania prac.

Jakie podejście przyjąć, aby biegły rewident nie zarzucał nam, że przedstawione do badania sprawozdanie finansowe po wprowadzeniu tych faktur (które następuje razem z wprowadzeniem korekt biegłego) istotnie różni się od wersji wprowadzonej do badania?

Gdyby przedstawić do badania kompletne sprawozdanie finansowe z naniesionymi przesunięciami kosztów, to istotność badania określana na podstawie kosztów, przychodów i sumy bilansowej diametralnie się zmienia w istotności ogólnej i istotności cząstkowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX