Jakie pismo powinien wystosować organ do osoby która utraciła prawo do zasiłku stałego z powodu nowego orzeczenia o niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient posiadał orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym do 30.04.2022r. i otrzymywał zasiłek stały, który został przedłużony z ustawy COVIDowej. W lipcu klient dostarczył nowe orzeczenie o niepełnosprawności ale ze stopniem lekkim, które nie kwalifikuje go do pobierania zasiłku stałego. Poproszę o wzór decyzji uchylającej zasiłek stały w związku z tą sytuacją lub wzór innego rozstrzygnięcia. Wiemy, że decyzja wygasa po tym jak klient dostarczył nowe orzeczenie, ale przecież klient musi coś otrzymać na piśmie, żeby wiedział że nie ma już prawa do zasiłku stałego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX