Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 13 maja 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w szkole ogólnodostępnej realizuje 10 godzin języka polskiego (pełne kwalifikacje) i 10 godzin rewalidacji z dziećmi (dwie godziny na dziecko) posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (oligofrenopedagogika), z jakiego pensum realizuje godziny rewalidacji? Czy w tym przypadku nauczyciel wszystkie godziny realizuje z pensum 18, czy rewalidację z pensum 20? Nauczyciel zatrudniony był w szkole jako nauczyciel języka polskiego, za jego zgodą dyrektor przydzielił godziny języka polskiego i rewalidacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację