Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej? - OpenLEX

Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 8 maja 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie państwa są stronami Konwencji Bazylejskiej?

Czy z wszystkich tych państw można będzie przywozić od 2013 r. do Polski odpady z zielonej listy na załączniku VII, zgodnie z art.18 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12 lipca 2006, s. 1) - dalej rozporządzenie 1013/2006?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?