Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 30 listopada 2018 r.

PYTANIE

Jakie organy ochrony środowiska winny przeprowadzić postępowania administracyjne w opisanym poniżej procederze zakopywania odpadów?

W wyniku szeregu kontroli w terenie w sprawie zgłoszeń dot. zakopywania odpadów na działkach osób fizycznych oraz innych podmiotów korzystających ze środowiska (spółki), wykonywanych przez WIOŚ oraz służby Okręgowego Urzędu Górniczego – stwierdzono bardzo duże ilości odpadów różnego asortymentu (komunalne, przemysłowe i inne), które zostały zakopane w gruncie na bardzo dużej powierzchni (kilka hektarów). Stwierdzono, że pod warstwą wierzchnią ziemi znajduje się warstwa różnych odpadów nawet do głębokości 8 m. Zarówno WIOŚ jak i Okręgowy Urząd Górniczy po podjętych czynnościach wysyłają pisma do urzędu Gminy, w których powołując się na art. 26 ustawy o odpadach wskazują na kompetencje burmistrza w zakresie wyegzekwowania od właściciela działki usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. WIOŚ w swojej argumentacji praktycznie zawsze przywołuje, że przedmiotowe działki są własnością osoby fizycznej, dlatego to nie WIOŚ tylko Burmistrz ma się tą sprawą zająć. Analizując ten proceder wskazać należy, że materiał zakopywany to bardzo wielkie ilości wszelkich odpadów, do których osoba fizyczna nie ma dostępu. One pochodzą z rozmaitych instalacji przetwarzania odpadów. Odpady te musiał też przywieźć podmiot posiadający zezwolenie na transport. Teren, na którym materiał został zakopany to w zdecydowanej większości teren powydobywczy, częściowo jeszcze nie zrekultywowany po zakończeniu eksploatacji. Jak ustalono podczas przeprowadzonych czynności służbowych odpady zakopywane były również na obszarach objętych ochroną krajową siecią Natura 2000. Ustawa o ochronie środowiska określa listę organów ochrony środowiska i opisuje właściwość rzeczową organów. Zgodnie z art. 378 p.o.ś. właściwość rzeczowa określona w art. 362 ust. 1-3 przypisana jest Staroście.

Czy to jest zadanie tylko dla Gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?