Jakie odległości należy zachować między pracownikami podczas wykonywania prac w pobliżu trakcji kolejowej? - OpenLEX

Jakie odległości należy zachować między pracownikami podczas wykonywania prac w pobliżu trakcji kolejowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 maja 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kościukiewicz Kazimierz
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2016 r.

PYTANIE

Jakie odległości należy zachować podczas wykonywania prac przez pracowników oraz używania ciężkiego sprzętu w pobliżu trakcji kolejowej?

Czy w tym zakresie obowiązują odległości określone w rozporządzeniu ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych, czy należy oprzeć się na oficjalnych warunkach technicznych opracowanych przez PKP?

W warunkach technicznych opracowanych przez PKP, znajdują się zapisy, zgodnie z którymi pracownicy, maszyny i urządzenia nie mogą zbliżać się na odległość mniejszą niż 1,4 m od czynnej linii (czyli prace mogą być wykonywane, jeśli odległość wynosi co najmniej 1,4 m).

Ze względu na duże rozbieżności zawarte w dokumentach, jak należy dobrać odpowiednie odległości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?