Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kamińska Agata
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z cięciem kosztów od września pracodawca postanowił przenieść zakład pracy do innego województwa. Zatrudnionym obecnie pracownikom wręczył wypowiedzenia warunków umowy o pracę, w którym jako przyczynę podaje "pogorszenie sytuacji ekonomicznej firmy", nowe warunki przewidują zmianę miejsca pracy oraz obniżenie wynagrodzenia. Pracownicy z trzymiesięcznym wypowiedzeniem otrzymali również informację na podstawie art. 42 § 4 k.p., iż od 1 września 2015 r. miejscem wykonywania pracy jest nowa lokalizacja. Z końcem sierpnia w starej siedzibie nie będzie już firmy.

Czy pracodawca zachował się zgodnie z przepisami prawa pracy?

Czy pracownicy mogą odmówić stawienia się do pracy w nowym miejscu?

Jakie na pracodawcy ciążą obowiązki wobec pracowników w związku ze zmianą miejsca pracy np. czy ma obowiązek zapewnić im transport do pracy lub mieszkanie, wypłacać jakiś dodatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?