Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracodawca zatrudniający młodocianego w wieku lat 17 do pracy na magazynie na umowę zlecenie? - OpenLEX

Jakie obowiązki w zakresie BHP ma pracodawca zatrudniający młodocianego w wieku lat 17 do pracy na magazynie na umowę zlecenie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zatrudniając młodocianego w wieku lat 17 do pracy na magazynie na umowę zlecenie pracodawca ma obowiązek:

·

skierowania go na badania medycyny pracy,

·

przeprowadzania szkolenia wstępnego bhp,

·

kierowania na badania do lekarza rodzinnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX