Jakie obowiązki spoczywają na pracowniku zatrudnionym na stanowisku urzędniczym, który prowadzi działalność gospodarczą, jeśli jest ona zawieszona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W jednostce samorządowej przyjęto do pracy osobę na stanowisko urzędnicze (referent). Przyjęty pracownik prowadzi działalność gospodarczą (w chwili obecnej działalność jest zawieszona).

Jakie ma obowiązki i jakie dokumenty powinien złożyć pracownik, który prowadzi działalność i jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym?

Jakie ma obowiązki pracodawca zatrudniający ww. pracownika?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX