Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 23 września 2019 r.
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 12 marca 2018 r.

PYTANIE

W trakcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do organu wydającego decyzję w ramach udziału społeczeństwa wpłynął wniosek o zobligowanie inwestora do zastosowania ograniczników odorów o skuteczności nie mniejszej niż 98% zgodnie z BAT-em. Organ prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę zakładu produkcji etanolu celulozowego. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako zadanie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. – przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a r.p.z.o.ś. - instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych służące do wytwarzania podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej. Głównym powodem protestów mieszkańców są uciążliwości związane z emisją zapachu.

Jakie obowiązki gmina powinna nałożyć, aby uwzględnić wniosek, o którym wspomniano na wstępie oraz w celu ograniczenia uciążliwości odorowej zakładu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację