Jakie obowiązki ma cudzoziemiec w zawiązku ze zmianą pracodawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Podgórska-Rakiel Ewa
Odpowiedzi udzielono: 30 czerwca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy posiada zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (jednolite) u innego pracodawcy ważne do grudnia 2020 r. Chcielibyśmy zatrudnić tego pracownika na podstawie zarejestrowanego już oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres 180 dni.

Jakie obowiązki ma cudzoziemiec w zawiązku ze zmianą pracodawcy i jaki jest okres na złożenie nowego wniosku o zezwolenie ma pracę (czy o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), aby pobyt nadal był legalny i abyśmy mogli zatrudniać tego cudzoziemca po upływie okresu ważności oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX