Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie obowiązki dla zakładu produkcyjnego wynikają z tytułu planowanego odprowadzania do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, o którym mowa w ustawie z 20.07.2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310) – dalej pr.wod.?

Pytanie dotyczy opłat wymaganych głównie na podstawie przepisów pr.wod.

Jeżeli wymagane są opłaty, to w jaki sposób je obliczać, gdzie wnosić i do kiedy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?