Jakie obowiązki ciążą na użytkowniku niebezpiecznych substancji i niebezpiecznych preparatów chemicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Milczarek Kamila
Odpowiedzi udzielono: 21 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie są obowiązki dalszego użytkownika substancji i mieszaniny niebezpiecznej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX