Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy wobec pracownicy, która została powołana do zawodowej służby wojskowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łyjak Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 11 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownica, zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, została powołana 14.11.2022 r. do pełnienia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Następnie przedłożyła pracodawcy zaświadczenie, wystawione 29.12.2022 r., zgodnie z którym od 22.12.2022 została powołana do zawodowej służby wojskowej.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z powyższym, a w szczególności:

- czy umowa o pracę z pracownikiem, który został powołany do zawodowej służby wojskowej się rozwiązuje?

- jeśli tak, to z jaką datą i jaki powód rozwiązania umowy wpisać w świadectwie pracy?

- czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, za jaki okres?

- czy pracownikowi przysługuje odprawa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX