Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, który zatrudnia nierezydenta z Unii Europejskiej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 20 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Rumunii został zatrudniony w polskiej spółce i od razu oddelegowany do Niemiec.

Jeśli byłby obywatelem Rumunii pracującym w Polsce powyżej 3 miesięcy, to czy musi się ubiegać o pozwolenie na pobyt czasowy (zgłosić do urzędu, wyrobić PESEL)?

Czy tak samo jest w przypadku, gdy zostaje on od razu oddelegowany do Niemiec?

Czy po zgłoszeniu do ZUS trzeba uzyskać A1 I EKUZ?

Czy jeśli oddelegowanie jest powyżej roku to też S1?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX