Jakie obowiązki ciążą na JST w związku ze śmiercią osoby której w drodze umowy przekazano prowadzenie szkoły?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lisowski Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zmarła osoba fizyczna, której przekazano na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty w drodze umowy prowadzenie szkoły. W ocenie jednostki samorządu terytorialnego wraz ze śmiercią umowa wygasła (bowiem nie wchodzą do spadku prawa i obowiązki ściśle związane z osobą zmarłego) i bezskuteczne jest złożone za życia oświadczenie osoby fizycznej prowadzącej szkołę, że jej wolą jest, aby szkołę po jej śmierci prowadziła określona osoba (również obecnie Prawo oświatowe w art. 9 wyłącza stosowanie art. 88 do podmiotów prowadzących szkołę na podstawie umowy).

Jakie obowiązki ciążą na JST w związku z przejęciem szkoły względem pracowników szkoły i innych organów, np. organu nadzoru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX