Jakie nieruchomości powinien przyjąć rzeczoznawca do wyceny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Brodzki Zbigniew
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie nieruchomości powinien przyjąć rzeczoznawca do wyceny?

Stan faktyczny: Decyzją ZRID został objęta część nieruchomości, na której zlokalizowany jest zakład przemysłowy. Zgodnie z MPZP przejmowana część miała przeznaczenie KDL - klasa drogi lokalnej. Rzeczoznawca wykonał analizę rynku nieruchomości w celu zastosowania "zasady korzyści". Nieruchomość zgodnie z MPZP była przeznaczona pod drogę, przeznaczenie wywłaszczenia również drogowe. Rzeczoznawca wykonał operat w oparciu o nieruchomości przemysłowe, wskazując art. 134 ust. 3 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami – dalej u.g.n. aktualny sposób użytkowania - teren przemysłowy.

Czy w zaistniałej sytuacji cel wywłaszczenia oraz przeznaczenie są tożsame, czyli winny być zastosowanie nieruchomości drogowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX