Jakie należy uzyskać zezwolenia, aby na swojej działce rolnej składować odpady tj. kamienie, gruz, podkłady kolejowe, ziemię?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 3 lipca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie należy uzyskać zezwolenia, aby na swojej działce rolnej składować odpady tj. kamienie, gruz, podkłady kolejowe, ziemię?

Składowanie to jest prowadzone w związku z prowadzoną działalnością w budownictwie.

Czy firma, która składuje ww. odpady powinna posiadać decyzję na odzysk odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX