Jakie należy odbyć szkolenie, aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku asystenta rodziny?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 5 stycznia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - dalej u.w.r.s.p.z., stanowi, że asystentem rodziny może być osoba, która:

1) posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną?

Jakie należy odbyć szkolenie, aby uzyskać uprawnienia do pracy na stanowisku asystent rodziny, oraz co oznacza staż pracy z dziećmi? Pytanie dotyczy pkt c.

Czy dotyczy to placówek szkolnych, domów dziecka?

Czy np. osoba, która pracowała jako niania do dziecka (zgłoszona do ZUS) spełnia ten warunek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX