Jakie można podjąć kroki w przypadku, gdy zdaniem organu opiniującego inwestycja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie można podjąć kroki w przypadku, gdy Gmina jako organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej wystąpiła do organu opiniującego z wnioskiem o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia inwestycyjnego, które według organu opiniującego nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie lub znacząco oddziaływać na środowisko?

Pisma z informacją, że w opinii organu dana inwestycja nie spełnia kryteriów pozwalających zaliczyć ją do ww. przedsięwzięć są bezskuteczne. Ponadto, Wody Polskie i PIS wydały opinię o braku potrzeby ooś.

Proszę o podpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX