Jakie możliwości posiada starosta, aby z urzędu zająć się uregulowaniem prawnym nieruchomości? - OpenLEX

Jakie możliwości posiada starosta, aby z urzędu zająć się uregulowaniem prawnym nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o wskazanie procedury administracyjnej dot. nieaktywnych wspólnot gruntowych i kompetencji starosty oraz wójta w tym zakresie. W ewidencji gruntów figurują wpisy dot. nieruchomości - władający na zasadach samoistnego posiadania - wspólnota wsi lub wspólnota gruntowa (nazewnictwo różne). Stan ten istnieje od momentu założenia ewidencji gruntów tj. końca lat 60-tych i początku lat 70-tych XX w. Wówczas w protokole ustalenia stanu władania gruntami wpisywano ogólnie wspólnotę wsi/wiejską lub gruntową jak władającego bez żadnych dodatkowych informacji. Wpis ten figuruje do chwili obecnej. Brak dokumentacji w gminach na temat ewentualnej działalności wspólnoty, brak danych w księgach wieczystych. Wspólnota w sensie prawnym nie funkcjonuje.

Jakie możliwości posiada starosta - na podstawie ustawy z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 703) – dalej u.z.w.g. - aby z urzędu zająć się uregulowaniem prawnym ww. nieruchomości, czy też nabyciem ich przez gminę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX