Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel aby mógł prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniem z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 6 września 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2022 r.

PYTANIE

Czy nauczyciel, który ukończył studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna w specjalności pedagogika integracyjna i włączająca, studia licencjackie na kierunku pedagogika w specjalności terapia pedagogiczna i surdopedagogika, studia podyplomowe w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika), studia podyplomowe w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela współorganizującego kształcenie i do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych z uczniem z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX