Jakie kwalifikacje powinien posiadać kandydat na stanowisko specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 6 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Chcemy w firmie zatrudnić specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej. Ustawa o chronię przeciwpożarowej określa, że czynności związane z ochroną przeciwpożarową mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (art. 2 ust 2). Zgodnie z art. 2a osoby wykonujące czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym czynności, o których mowa w ust. 1, polegające na zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, niezatrudnione w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 pkt 1a–5 i 8, są obowiązane posiadać: - tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa albo - tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r. lub - studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r."

Czy niżej wskazane wykształcenie spełnia ustawowe wymagania?

·

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

·

Specjalizacja: Inżynieria Bezpieczeństwa Pożarowego

·

Poziom wykształcenia: magister inżynier 21.03.2019 ZUT w Szczecinie

·

Kierunek: inżynieria bezpieczeństwa

·

Specjalizacja: Inżynier Bezpieczeństwa Pożarowego

·

Poziom wykształcenia: inżynier 30.06.2017

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX