Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 listopada 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1. Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zawodzie mechanik samochodowy na poświadczenie posiadania przygotowania pedagogicznego przedstawił "Zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznego kursu metodyczno-dydaktycznego na wykładowców i instruktorów kształcenia kierowców". Kurs trwał od grudnia 1984 r. do maja 1985 r. Kurs zakończony był egzaminem z przedmiotów: 1) Wybrane zagadnienia z psychologii; 2) Podstawy pedagogiki; 3) Dydaktyka kształcenia kursowego; 4) Przepisy ruchu drogowego; 5) Doskonalenie technik jazdy. 2. Kolejny pracodawca ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w zawodzie kucharz przedstawił dokumenty osoby samozatrudnionej, z którą to pracodawca ma podpisaną umowę współpracy na wykonywanie określonych zadań i na poświadczenie posiadania przygotowania pedagogicznego przedstawił "Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pedagogika specjalna w zakresie andragogiki specjalnej". Czy w świetle art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo oświatowe można uznać, że osoby te posiadają kwalifikacje pedagogiczne uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację