Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 18 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba która ukończyła: studia licencjackie kierunek filologia, specjalność filologia hiszpańska, data ukończenia 30.06.2017 r., studia magisterskie kierunek filologia, specjalność filologia hiszpańska, data ukończenia 25.10.2019 r., ma kwalifikacje i uprawnienia do uczenia języka hiszpańskiego w LO? Na suplemencie do dyplomu licencjata napisano, że odbyła 150 h praktyk oraz że uczestniczyła w 240h zajęć dydaktyczno-pedagogiczno-psychologicznych. Napisano również: "Posiadane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia zawodowe : Kwalifikacje do nauczania języka hiszpańskiego na II etapie edukacyjnym". W suplemencie do dyplomu magistra nie ma tego typu uwag. Czy ta osoba może uczyć języka hiszpańskiego w LO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?