Jakie kroki powinien podjąć starosta, gdy osoba składająca wniosek na utrzymanie charta zaznacza, że jest już w posiadaniu psa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 30 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jakie kroki powinien podjąć starosta, gdy osoba składająca wniosek na utrzymanie charta zaznacza, że jest już w posiadaniu psa?

Starosta wyznaczył termin oględzin miejsca/mieszkania, w którym "ma być" przetrzymywany pies. Oględziny przeprowadzono również w celu sprawdzenia, czy nie nastąpiła omyłka pisarska w treści wniosku. Podczas oględzin stwierdzono, że wnioskodawca jest w posiadaniu psa.

Czy w związku z zaistniałą sytuacją starosta powinien wydać decyzję umarzającą, a w drugim kroku powinien zawiadomić prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX