Jakie kroki powinien podjąć OPS, aby wyegzekwować od syna, przebywającego w Anglii odpłatność za DPS ojca?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 8 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Bezdomny, ostatnie miejsce zameldowania w naszej gminie. Postanowieniem Sądu umieszczony w DPS, gdzie przebywa od listopada 2021 r. Pan posiada dorosłego syna, który mieszka za granicą, prawdopodobnie w Anglii. Nie jest znany żaden adres zamieszkania ww., ani za granicą, ani w Polsce.

W posiadaniu tutejszego Ośrodka jest tylko jego adres email. Wystosowano do syna e-maila z prośbą o kontakt w celu rozmowy na temat partycypowania w kosztach pobytu ojca w DPS, które obecnie ponosi zastępczo gmina, jednak ww. odmówił.

Jakie kroki powinien podjąć OPS, aby wyegzekwować od syna, przebywającego w Anglii odpłatność za DPS ojca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX