Jakie kroki podjąć w sprawie wniosku o KDR strony, która ma zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 23 listopada 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Ośrodka wpłynął elektronicznie wniosek o Kartę Dużej Rodziny.

Skład rodziny: dwoje rodziców (małżeństwo) i troje dzieci w wieku do lat 18. Pan i trójka dzieci posiadają polskie obywatelstwo, Pani posiada litewskie obywatelstwo. Wniosek został zweryfikowany jako poprawny. Rodzice otrzymali karty ważne na czas bezterminowy, dzieci z terminem do lat 18.

Kiedy Pani jako wnioskodawca chciała odebrać karty tradycyjne w Ośrodku okazało się, że posiada ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE wydane przez Wojewodę Mazowieckiego – data zarejestrowania 2014-04-23.

Okazało się, że przy weryfikacji wniosku w systemie nie zaznaczono terminu ważności dokumentu, uprawniającego do pobytu dla cudzoziemca lub mającego miejsce zamieszkania na terytorium RP obywatela UE lub EFTA i system dlatego pozwolił przyznać Pani Kartę na czas "bezterminowo". Ponieważ Pani jest wnioskodawcą, Karty tradycyjne zostały jeszcze niewydane, rodzina korzysta z kart elektronicznych.

Jakie kroki podjąć w sprawie wniosku o KDR strony, która ma zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX