Jakie kroki należy podjąć, jeśli w trakcie robót ziemnych wykonawca na trasie wykopu natknął się na mur stanowiący cześć zabytkowego grobowca a inwestora w pozwoleniu na budowę nie zobowiązano do zlecenia nadzoru archeologicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Mazurkiewicz Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 marca 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W trakcie realizacji robót ziemnych w ramach budowy sieci cieplnej, przebiegających na terenie zlikwidowanego w latach 40. XX wieku cmentarza ewangelickiego wykonawca na trasie wykopu natknął się na mur stanowiący prawdopodobnie cześć grobowca. W związku z przypuszczeniami, iż jest to zabytek wykonawca poinformował właściciela terenu (urząd miasta i gminy) o zaistniałej sytuacji. Właściciel (UMiG) zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków o zajęcie stanowiska. Teren nie był objęty ochroną konserwatorską. Pozwolenie na budowę nie zobowiązywało inwestora do zlecenia nadzoru archeologicznego. Właściciel terenu (UMiG) twierdzi, że wszelkie koszty związany z obsługą archeologiczną i ewentualnym przeniesieniem na cmentarz szczątków ludzkich z grobowca ponosi wykonawca robót.

W związku powyższym prosimy o podanie podstawy prawnej określającej, która ze stron jest zobowiązana do poniesienia powyższych kosztów.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX