Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 28 czerwca 2016 r.

PYTANIE

Klientka ma przyznane świadczenie 500 plus. Dnia 20 czerwca 2016 r. złożyła oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań).

Ile dni od 20 czerwca 2016 r. jest na wydanie decyzji uchylającej decyzję przyznającą prawo do tego świadczenia?

Czy do organu właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania należy przekazać kopie czy oryginały dokumentów (wniosek, decyzja przyznająca, decyzja uchylająca)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?